ผู้ติดตาม

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำลายผ้ากาบบัว การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให...

ลำล่องพืชศึกษา "มันสาคู" การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพ...

ลำเพลินแหล่งท่องเที่ยวอำเภอพิบูลมังสาหาร

ลำเพลินแหล่งท่องเที่ยวอำเภอพิบูลมังสาหาร

ลำจำปาสี่ต้น การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ลำถิ่นฐานการทำฆ้อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยฯ

เปิดวงส่งนางไห วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากร...

รำเทิดพระเกียรติ วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยา...

ปานามา หน้าเสาธงก็มา ครับ กับ ตัวแทน To be number one โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Panama หาดทรายสูง เขมราฐ

Morning Talk 28/11/17

Morning Talk 21/11/17

หาดทรายสูง อ.เขมราฐ

ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำพื้น วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสา...

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

น้ำตาขู แพรวพราว แสงทอง

ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ

เด่นชัย วงศ์สามารถ ฮักสาวเสื้อลาย

ชวนน้องไปแทงเอี่ยน เด่นชัย วงศ์สามารถ Feat แพรวพราว แสงทอง

ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เด่นชัย,แพรวพราว

อ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้าย เด่นชัย,แพรวพราว

บรรยากาศผลการตัดสินรางวัล โปงลางเฟสติวัล2560 สุดสะแนนแดนอิสาน

ข้อคอมเม้นของคณะกรรมการรอบคัดเลือก 8 ทีม

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เบ็ญจะมะมหาราช

วงโปงศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางสว่างศิลป์ โรงเรียนสว่างวีรวงศ์ จ.อุบลฯ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางมูลมังมิ่งมงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางศรีลำดวน โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร (รอบคัดเลือก)

ศิลป์ไทรเงิน วงโปงลางโรงเรียนพิบูลมังสาหาร รองชนะเลิศอันดับ2 โปงลางเฟสติ...

มูลมังมิ่งมงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 -โปงลางเฟสติ...

วงโปงลางเบ็ญจะมะมหาราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -โปงลางเฟสติวัล สุดสะแนน...

เพชรภูดิน วงโปงลางโรงเรียนเลิงนกทา รางวัลชนะเลิศ โปงลางเฟสติวัล สุดสะแนน...

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดอกแคหวาน วงโปงลางโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ.อุบลราชธานี - โปงลางคอนเทสต...

00000

IMG 9724

IMG 9723

IMG 9711

IMG 9710

IMG 9709

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติ่งเกมส์เมอร์

วงโปงลางไทรเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62...

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 7

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 6

วงโปงลางไทรเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62...

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 4

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 3

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 2

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 1

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มหกรรมลำพื้น วงศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

ศิลป์ไทรเงิน วงโปงลางโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ศิลป์ไทรเงิน มหกรรมลำพื้น จ.ขอนแก่น 2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ปลาย 1

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ปลาย 2

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ต้น 1

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ต้น 2

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ต้น 1

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG 9146

IMG 9128

IMG 9138

IMG 9139

IMG 9140

IMG 9141

IMG 9142

IMG 9131

IMG 9136

IMG 9134

IMG 9133

IMG 9132

IMG 9130

IMG 9129

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ"

อำนวยการผลิตโดย
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี
นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี
คำร้อง : บัณฑิต สังข์ทอง
ทำนอง : เกียรติยศ พลเอี่ยม
ดนตรี : นาคินทร์ ศิริพัฒน์
ห้องบันทึกเสียง จันทรุกข์เคคคอร์ด
ขับร้องโดย
นายธีระวัฒน์ สายคูณ
นายสิริวัฒน์ บุญกำเนิด
นางสาวกัลยา สาเข้ม
นางสาวฉัตราภรณ์ บัวใหญ่
ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุภัทรา งามวิลัย ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ตัดต่อ
นายเสนาะ คำเสียง ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ทำดีเพื่อพ่อ

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Leave Me

เพลงใหม่จาก BTHAZEE Channel ฝากติดตามด้วยนะครับผม https://www.youtube.com/watch?v=sII-7qohIkk