วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

โชว์จากคณะเชียร์หลีดเดอร์และสแตนด์เชียร์ ไทรเงินเกมส์ครั้งที่60 สีแสด

โชว์จากคณะเชียร์หลีดเดอร์และสแตนด์เชียร์ ไทรเงินเกมส์ครั้งที่60 สีม่วง

โชว์จากคณะเชียร์หลีดเดอร์และสแตนด์เชียร์ ไทรเงินเกมส์ครั้งที่60 สีชมพู

โชว์จากคณะเชียร์หลีดเดอร์และสแตนด์เชียร์ ไทรเงินเกมส์ครั้งที่60 สีเขียว

โชว์จากคณะเชียร์หลีดเดอร์และสแตนด์เชียร์ ไทรเงินเกมส์ครั้งที่60 สีเหลือง

โชว์จากคณะเชียร์หลีดเดอร์และสแตนด์เชียร์ ไทรเงินเกมส์ครั้งที่60 สีฟ้า

พิธีไหว้ครู 67