ผู้ติดตาม

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ซักซ้อม โชว์หลีดเดอร์ หน้าเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อม คณะสี

ซักซ้อม โชว์หลีดเดอร์ หน้าเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อม คณะสี

ซักซ้อม โชว์หลีดเดอร์ หน้าเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อม คณะสี

ซักซ้อม โชว์หลีดเดอร์ หน้าเสาธง เพื่อเตรียมความพร้อม คณะสี

ค่ายอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

00043

00000

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00042

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

00077

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.2/

00076

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

00075

00074

00073

00072

00071

00070

00069

00068

00066

00065

00062

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

00140

10 มารยาทไทย ม.4

9 มารยาทไทย ม.4

8 มารยาทไทย ม.4

7 มารยาทไทย ม.4

6 มารยาทไทย ม.4

5 มารยาทไทย ม.4

4 มารยาทไทย ม.4

3 มารยาทไทย ม.4

2 มารยาทไทย ม.4

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

1 มารยาทไทย ม.4

วัดเกาะดอนเลี้ยว อ พิบูลมังสาหาร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2

วัดเกาะดอนเลี้ยว พิธีแห่พระธาตุรอบบ้านดอนม่วง คันไร่

วัดเกาะดอนเลี้ยว พิธีแห่พระธาตุรอบเกาะ

วัดเกาะดอนเลี้ยว ประวัติพระธาตุ โดยพระอาจารย์จาง ขันติพโล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมหน้าเสาธง "เล่าสู่หลานฟัง" โดยน้องจ๋า เกวริน แสนหวัง ม.2/9

แปรอักษร รร.พิบูลมังสาหาร ระดับม.3 เตรียมงานวันที่ 17 พ.ย. 59

แข่งขันฟุตซอลระดับม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 6

แข่งขันฟุตซอลระดับม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 5

แข่งขันฟุตซอลระดับม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 4

แข่งขันฟุตซอลระดับม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 3

แข่งขันฟุตซอลระดับม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2

แข่งขันฟุตซอลระดับม.ปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์บูมให้กับคุณครูพุทธา บุญหนุน เกษียณอายุราชการ

ตัวแทนคุณครูเกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึก โดยคุณครูประทม คำทา

กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ีมาร่วมงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชกา...

กล่าวมุทิตาจิตแดคุณครูเกษียณอายุราชการโดย นายกอบจ.นายสุทัศน์ เรืองศรี

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 6

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 5

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 4

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 3

ครูรุ่นพี่มารับครูเกษียณรุ่นน้อง ด้วยเพลงมาร์ช พ.ม.

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 2

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 1

งานเกษียณอายุราชการ 2559 ร.ร.พิบูลมังสาหาร 1

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ร.ร.พิบูลมังสหาร 59

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

P.M. To Be Number One Idol 2016 เอฟเอ็ม ไฟตี้

P.M. To Be Number One Idol 2016 รันนิงแมน กับดนตรีผู้น่ารัก

P.M. To Be Number One Idol 2016 สีแสด โนเนม

คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลาหน้าเสาธง 6

คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลาหน้าเสาธง 5

คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลาหน้าเสาธง 4

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์14

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์10

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์11

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์12

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์13

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์13

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์6

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์8

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์9

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์7

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์5

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์4

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์3

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์2

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์1

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร2