ผู้ติดตาม

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Panama หาดทรายสูง เขมราฐ

Morning Talk 28/11/17

Morning Talk 21/11/17

หาดทรายสูง อ.เขมราฐ

ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำพื้น วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสา...

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

น้ำตาขู แพรวพราว แสงทอง

ฮังมิ้ม เด่นชัย วงศ์สามารถ

เด่นชัย วงศ์สามารถ ฮักสาวเสื้อลาย

ชวนน้องไปแทงเอี่ยน เด่นชัย วงศ์สามารถ Feat แพรวพราว แสงทอง

ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เด่นชัย,แพรวพราว

อ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้าย เด่นชัย,แพรวพราว

บรรยากาศผลการตัดสินรางวัล โปงลางเฟสติวัล2560 สุดสะแนนแดนอิสาน

ข้อคอมเม้นของคณะกรรมการรอบคัดเลือก 8 ทีม

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เบ็ญจะมะมหาราช

วงโปงศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางสว่างศิลป์ โรงเรียนสว่างวีรวงศ์ จ.อุบลฯ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางมูลมังมิ่งมงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางศรีลำดวน โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (รอบคัดเลือก)

วงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร (รอบคัดเลือก)

ศิลป์ไทรเงิน วงโปงลางโรงเรียนพิบูลมังสาหาร รองชนะเลิศอันดับ2 โปงลางเฟสติ...

มูลมังมิ่งมงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 -โปงลางเฟสติ...

วงโปงลางเบ็ญจะมะมหาราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -โปงลางเฟสติวัล สุดสะแนน...

เพชรภูดิน วงโปงลางโรงเรียนเลิงนกทา รางวัลชนะเลิศ โปงลางเฟสติวัล สุดสะแนน...

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดอกแคหวาน วงโปงลางโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ.อุบลราชธานี - โปงลางคอนเทสต...

00000

IMG 9724

IMG 9723

IMG 9711

IMG 9710

IMG 9709

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติ่งเกมส์เมอร์

วงโปงลางไทรเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62...

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 7

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 6

วงโปงลางไทรเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62...

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 4

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 3

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 2

วงโปงลางไทรเงิน ณ เชียงคาน EP 1

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มหกรรมลำพื้น วงศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

ศิลป์ไทรเงิน วงโปงลางโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ศิลป์ไทรเงิน มหกรรมลำพื้น จ.ขอนแก่น 2560