ผู้ติดตาม

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ปลาย 1

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ปลาย 2

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ต้น 1

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ต้น 2

บรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติศีล 5 บูชาพระพุทธเจ้า ระดับม.ต้น 1

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

IMG 9146

IMG 9128

IMG 9138

IMG 9139

IMG 9140

IMG 9141

IMG 9142

IMG 9131

IMG 9136

IMG 9134

IMG 9133

IMG 9132

IMG 9130

IMG 9129

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เพลง "ทำดีเพื่อพ่อ"

อำนวยการผลิตโดย
ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี
นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี
คำร้อง : บัณฑิต สังข์ทอง
ทำนอง : เกียรติยศ พลเอี่ยม
ดนตรี : นาคินทร์ ศิริพัฒน์
ห้องบันทึกเสียง จันทรุกข์เคคคอร์ด
ขับร้องโดย
นายธีระวัฒน์ สายคูณ
นายสิริวัฒน์ บุญกำเนิด
นางสาวกัลยา สาเข้ม
นางสาวฉัตราภรณ์ บัวใหญ่
ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุภัทรา งามวิลัย ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
ตัดต่อ
นายเสนาะ คำเสียง ครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ทำดีเพื่อพ่อ

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Leave Me

เพลงใหม่จาก BTHAZEE Channel ฝากติดตามด้วยนะครับผม https://www.youtube.com/watch?v=sII-7qohIkk