ผู้ติดตาม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์บูมให้กับคุณครูพุทธา บุญหนุน เกษียณอายุราชการ

ตัวแทนคุณครูเกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึก โดยคุณครูประทม คำทา

กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ีมาร่วมงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชกา...

กล่าวมุทิตาจิตแดคุณครูเกษียณอายุราชการโดย นายกอบจ.นายสุทัศน์ เรืองศรี

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 6

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 5

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 4

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 3

ครูรุ่นพี่มารับครูเกษียณรุ่นน้อง ด้วยเพลงมาร์ช พ.ม.

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 2

การแสดงบนเวที งานเกษียณอายุราชการ 1

งานเกษียณอายุราชการ 2559 ร.ร.พิบูลมังสาหาร 1

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ร.ร.พิบูลมังสหาร 59

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

P.M. To Be Number One Idol 2016 เอฟเอ็ม ไฟตี้

P.M. To Be Number One Idol 2016 รันนิงแมน กับดนตรีผู้น่ารัก

P.M. To Be Number One Idol 2016 สีแสด โนเนม

คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลาหน้าเสาธง 6

คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลาหน้าเสาธง 5

คุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวอำลาหน้าเสาธง 4

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์14

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์10

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์11

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์12

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์13

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์13

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์6

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์8

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์9

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์7

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์5

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์4

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์3

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์2

โครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์1

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานจราจรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร2